Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes), ganske sjelden fugl - 25 desember 2008.

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland