Karminprydvikler (Phiaris rufana):

Karminprydvikler heter denne sommerfuglen, arten tilhører familiegruppen viklere (Tortricidae). Vingebredden er mellom 16 og 19 millimeter, noe som i "viklersammenheng" gjør arten til middels stor.


Grunnen til at jeg velger å skrive noen ord om denne sommerfuglen er at mitt funn (bildene over) er første registrering i Telemark fylke. Fotografert/observert 2. juli 2011 i Drangedal kommune, midt ute på en gressplen i tidlige kveldstimer. Året etter denne observasjonen møtte jeg på arten igjen under en ferietur i Finnskogen/Hedmark fylke, 15. juli 2012. Denne gangen tilfeldig i en veikant, midt ute i ødemarken. Etter hva jeg kan se var dette fjerde funnet i Hedmark, men samme dag ble et eksemplar sett på Flisa i samme fylke.

Arten er å betegne som svært lokal, men det legges til at den gjerne er tallrik der den forekommer. I følge sommerfugloversikten til Naturhistorisk museum er arten kun kjent fra fire områder; Elverum/Hedmark, Ringebu/Oppland, Farsund/Vest-Agder samt Trondheim/Sør-Trøndelag. Ser vi derimot på oversikten Artsdatabanken har utformet, er karminprydvikleren noe mer utbredt. Men fremdeles lokal og sjelden.

Sommerfuglen er på vingene i perioden fra midten av juni måned og ut juli. Den er aktiv ettermiddag/kveld. Leser man om arten i ulike publikasjoner står det at vi kan treffe på arten ved tørre og blomsterrike elvebredder, sandstrender og skrotemark. Vel og bra det, men mine to observasjoner er gjort henholdsvis på gressplen i Drangedal og veikant  (blandingsskog) i Grue Finnskog.

Larvene lever i røttene til planter av kurvplantefamilien (Asteraceae), fortrinnsvis burot, reinfann, løvetann og ryllik.

Under; et utvalg av aktuelle næringsplanter. Fra venstre; Reinfann, Ryllik, Burot og Løvetann:


På den nasjonale rødliste (året 2010) ble karminprydvikleren plassert i kategorien VU, "sårbar".

Tilbake