Humlebolsmalmott (Vitula edmandsii), relativt sjelden art. Tidligere rødlistet, men jeg tror dette er opphevet. Denne hadde kommer seg innendørs, og
"våknet opp" på soverommet 6. desember 2010. Ute var det noe over 20 minusgrader. 
 
Sannsynligvis overvintrer arten for så å kunne fly tidlig på våren igjen. Men det blir bare mine spekulasjoner, det er minimalt med bilder og info. om
denne arten på nettet. Sommerfuglen ble observert for første gang i Norge i 1979.

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland