Gyvelmåler (Chesias legatella):

Ifølge oppslagsverket Wikipedia er arten kun funnet fire ganger i Norge. Østlandet, Sørlandet og Hordaland nevnes.

Dette er imidlertid ikke helt korrekt. Leser man opplysninger samlet sammen av Artsdatabanken, vil vi finne 14 observasjoner. Uansett, denne sommerfuglen betegnes som meget sjelden. Første norske funn var året 1969, Ås i Akershus fylke. I 1971 dukket den opp Osterøy utenfor Bergen (Hordaland). 

Bildene under viser registrert observasjon nummer 13. her i Norge. Fotografert av undertegnede, i Drangedal/Telemark 9. oktober 2008:

Gyvelmåler (Chesias legatella) sorteres under gruppen av middelsstore arter. Vingespennet blir opp til 37 millimeter.

Som artsnavnet tilsier hører den til familiegruppen målere (Geometridae). Utseendemessig skiller den seg likevel fra andre målere på flere områder. Det vitenskapelige navnet "legatella" er heller ikke nevneverdig vanlig hos målere, disse slutter oftest på "ata". Årsaken til at gyvelmåler har fått nettopp dette  latinske navnet, er fordi den tidligere har blitt regnet til familiegruppen Pyraloidea (Mott). Både sommerfuglens farge og hvileform ligner mest på artene i sistnevnte familiegruppe.
 
Larvene til gyvelmåler lever på busken gyvel (Cytisus scoparius). De voksne eksemplarene er på vingene i månedene september og oktober.  

 

Tilbake