Bildene under viser link til følgende; Gråspurv, Gulspurv, Jernspurv, Pilfink og Sivspurv:
   

Linerle, Vintererle, Stær, Trekryper og Gjerdesmett:
  

Fossekall, Såerle, Snøspurv og Heipiplerke: 


Tilbake til Bildeserie

Gulspurv

Tilbake til starsiden

Gråspurv

 

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland