Bildene under viser link til følgende; Fuglekonge, Gransanger, Løvsanger, Munk og Møller:


Tornsanger: 

Artikkel om Sangere

Tilbake til Bildeserie

Toppand
Fuglekonge

Tilbake til starsiden

Sangsvane

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland