Kjuker, broddsopp mm. (jeg tar forbehold om navnefeil) - klikk på bildene for mer :
 
Bildene under viser link til følgende; Knivkjuke, Rødrandkjuke, Knuskkjuke, Bjørkemusling og Eikemusling:
 
Sinoberkjuke, Vedmusling, Ospeildkjuke, Lønnekjuke og Flatkjuke:
 
Bjørkeildkjuke, Beltekjuke, Valkkjuke, Eikeildkjuke og Tjærekjuke:
 
Svartrandkjuke, Furustokkjuke, Seljekjuke, Rotkjuke og Putekjuke:
   
Orekjuke, Fiolkjuke, Labyrintkjuke, Ildkjuke og Svovelkjuke:
 
Kreftkjuke, Blåkjuke, Stor ospeildkjuke, Kjøttkjuke og Ospetungesopp:                                         
 
Skjellkjuke, Raggkjuke, Granstokkjuke, Bitterkjuke og Skorpekjuke:
 
Teglkjuke, Valkildkjuke, Silkekjuke, Sandkjuke og Grovporet vinterstilkkjuke:
 
Bøkekjuke, Vortekjuke, Glatt melkekjuke, Vasskjuke og Finporet vinterstilkkjuke:      

Svartstilkkjuke, Brun ospekjuke, Korallkjuke og Storkjuke:

   
 
Artene under er ukjente for meg, men kanskje ikke sjeldne likevel:

 

Tilbake

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

 

 

Foto: Kjell Tore Vogsland