Biller (Coleoptera):

Siden er ikke systematisert. Foreløpig bare sortert "i grove trekk". Dette er en amatørside, feil kan forekomme.

Bildene under viser link til følgende; Trebukker (23 arter), Blærebiller (2 arter), Snutebiller (13 arter), Flatbiller (2 arter) og Marihøner (16 arter):


Bladbiller (7 arter), Klannere (4 arter), Bløtvinger (5 arter), Rødvinger (2 arter) og Smellere (9 arter):

 
Skarabider (8 arter), Åtselbiller (3 arter), Lysbiller (1 art), Vannkalver (3 arter) og Maurbiller (1 art):


Løpebiller (5 arter), Oljebiller (1 art), Bløtbukker (1 art), Glansbiller (2 arter) og Rovbiller (2 arter):


Verftsbiller (1 art), Skyggebiller (1 art), Barkbiller (1 art), Pillebiller (1 art) og Praktbiller (1):Tilfeldige enkeltbilder:

    

                      

  

 

 

Tilbake til bildeserie

 

Til Startsiden

 

 

Foto: Kjell Tore Vogsland