Skorpelav - Jeg er ingen ekspert på dette området, og mange arter kan være vanskelige å identifisere. Tar derfor forbehold om navnefeil:

Bildene under viser link til følgende; Kartlav, Sølvlav, Klippepulverlav, Bitterlav og Murkantlav:

Kalkkartlav, Eggflekklav, Ospekantlav, Vanlig fokklav og Fjellblokklav:

Vanlig køllelav, Lichenomphalia umbellifera og Gråsteinslav:
                                                                               
   

 

Tilbake

Til bildeserie

Til startsiden

 

Foto: Kjell Tore Vogsland