Bildene under viser link til følgende; Enkelbekkasin, Rødstilk, Småspove, Strandsnipe og Rugde:

Tilbake til Bildeserie

Tilbake til starsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland