Dette er en amatørside, familiesorteringene må ikke brukes som noen fasit. Familiene er sammensatt kun "i grove trekk".

Bildene under viser link til følgende; Andefugler, Duer, Finker, Fluesnappere, Gjøkfamilien, Hønsefugler og Kråkefugler:

Lofamilien, Meiser, Måker, Rovfugler, Sangere, Skarver og Sniper:

Spetter, Spurvefugler, Storkefugler, Svaler, Troster, Varslere og "Andre":

 

Til bildeserie

Tilbake til starsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland