Erteblomstfamilien (Fabaceae):

Bildene under viser link til følgende; Tiriltunge, Gulflatbelg, Rødkløver, Strandflatbelg og Lupin:

 
Hvitkløver, Skogvikke, Hvitsteinkløver, Fulgevikke og Knollerteknapp:


Setermjelt, Reinmjelt, Russemjelt, Vårerteknapp og Sneglebelg:


Svarterteknapp, Skogkløver, Legesteinkløver, Gullkløver og Blålusern:


Gjerdevikke, Rundskolm, Alsikekløver, Harekløver og Fargeginst:
  

Sukkerert, Blomsterert og Gulmjelt:

Tilbake til blomster

Til bildeserie

Til startsiden

 

Kamera: Kjell Tore Vogsland