Kurvplantefamilien (Asteraceae):

Bildene under viser link til følgende; Hestehov, Løvetann, Hårsveve, Reinfann og Ryllik:

Kanadagullris, Fjellsveve, Gul gåseblom, Åkertistel og Storborre:
 

Engknoppurt, Burot, Prestekrage, Balderbrå og Nyseryllik:                                              

Sikori, Åkerdylle, Gullris, Tusenfryd og Flekkgrisøre:  

Landøyda, Hvitbladtistel, Krusetistel, Skjermsveve og Beitesveve:
                              

Kvastsveve, Myrtistel, Svartknoppurt, Haremat og Føllblom:

Skogsalat, Sumphaukeskjegg, Tunbalderbrå, Fjellgullris og Klistersvineblom:                                                 
 

Haredylle, Stivdylle, Enghaukeskjegg, Åkersvineblom og Veitistel:                                

Hestehamp, Kattefot, Småborre, Dynelandøyda og Snøbakkestjerne:                                                    

Neslenellikfrø, Hjertegullkorg, Geitskjegg, Bakkestjerne og Bergsveve:                                                         


Skogsveve, Fløyelsblom, Ringblomst, Strandstjerne og Kornblomst:


Turt, Mattesveve, Ullborre, Hvit gåseblom:

 

Tilbake til blomster

Til bildeserie

Til startsiden

 

Kamera: Kjell Tore Vogsland