Rosefamilien (Rosaceae):

Bildene under viser link til følgende; Tepperot, Fløyelsmarikåpe, Gåsemure, Enghumleblom og Bustnype:  

Myrhatt, Markjordbær, Molte, Reinrose og Beitemarikåpe:

Bringebær, Bjørnebær, Teiebær, Mjødurt og Kratthumleblom:

Eple, Åkerbær, Dvergmispel, Blankmispel og Norsk mure:                     

Steinnype, Kanelrose, Fjellmarikåpe, Nypemarikåpe og Blåhegg / Junisøtmispel:                                        

Rogn, Hegg, Kirsebær, Vivendel og Rynkerose:

Brudespirea, Japanspirea, Klasespirea, Gul buskmure og Slåpetorn:


Glattmarikåpe, Skogskjegg , Norsk asal, Stjernemarikåpe og Dvergmispel:Tilbake til blomster

Til bildeserie

Til startsiden

 

Kamera: Kjell Tore Vogsland