Starrfamilien (Cyperaceae):

Bildene under viser link til følgende; Bjønnskjegg, Gulstarr, Flaskestarr, Torvull og Bredmyrull:

Duskmyrull, Slåttestarr, Fingerstarr, Frynsestarr og Gråstarr:

Dystarr, Kvasstarr, Kornstarr, Bleikstarr og Bråtestarr:

Skogsivaks, Stjernestarr, Harestarr, Sveltstarr og Snømyrull:  

Klubbestarr og Snipestarr:

 

Tilbake til blomster

Til bildeserie

Til startsiden

 

Kamera: Kjell Tore Vogsland