Slireknefamilien / Syrefamilien (Polygonaceae):

Bildene under viser link til følgende; Vanlig hønsegras, Høymol, Harerug, Engsyre og Småsyre: 

Byhøymol, Storsyre, Grønt hønsegras, Vasshøymole og Strandtungras:

Smalsyre, Vindelslirekne, Vanlig tungress, Rødt hønsegras og Fjellsyre:  

Tilbake til blomster

Til bildeserie

Til startsiden

 

Kamera: Kjell Tore Vogsland