Nellikfamilien (Caryophyllaceae):

Bildene under viser link til følgende; Engnellik, Rød jonsokblom, Engtjæreblom, Strandarve og Maurearve:

Vassarve, Engsmelle, Småsmelle, Fjellarve og Vårarve:

Vanlig arve, Vårbendel, Hvit jonsokblom, Strandsmelle og Grasstjerneblom:

Skogstjerneblom, Linbendel, Tunbendel, Brearve og Silkenellik:  

Nikkesmelle, Havbendel, Sandarve, Hanekam og Såpeurt:


Fjelltjæreblom og Storarve:


Tilbake til blomster

Til bildeserie

Til startsiden

 

Kamera: Kjell Tore Vogsland