Snellefamilien (Equisetales):

Bildene under viser link til følgende; Åkersnelle, Engsnelle, Skogsnelle og Elvesnelle:

 

Tilbake til blomster

Til bildeserie

Til startsiden

 

Kamera: Kjell Tore Vogsland