Jordr°ykfamilien (Fumariaceae):

Bildene under viser link til f°lgende; Jordr°yk og Gul lerkespore:

Tilbake til blomster

Til bildeserie

Til startsiden

 

Kamera: Kjell Tore Vogsland