Busklav - Jeg er ingen ekspert på dette området, og mange arter kan være vanskelige å identifisere. Tar derfor forbehold om navnefeil: 

Bildene under viser link til følgende; Melbeger, Islandslav, Lys reinlav, Grå reinlav og Fingersaltlav:

Blomsterlav, Kvitkrull, Strylav, Elghornslav og Skjegglav:

Skogsyl, Fausklav, Bleiktjafs, Hengestry og Piggstry:

Barkragg, Piggskjegg, Gubbeskjegg, Fingerbeger og Pigglav:

Fnaslav, Trevlelav, Syllav, Glattstry og Bleikskjegg:

Stubbesyl, Kornbrunbeger, Polsterlav, Meltraktlav og Vanlig saltlav:

Begerpigglav, Busktagg, Grynrødbeger, Svartfotreinlav og Makklav:

Fjelltagg, Jervskjegg og Grynragg:

Tilbake

Til bildeserie

Til startsiden

 

Foto: Kjell Tore Vogsland