Bladlav - Jeg er ingen ekspert på dette området, og mange arter kan være vanskelige å identifisere. Tar derfor forbehold om navnefeil: 

Bildene under viser link til følgende; Lungenever, Bikkjenever, Bristlav, Fargelav og Bjørkelav:

Kvistlav, Kulekvistlav, Stor gulkrinslav, Blærelav og Grå stokklav:
 

Grå fargelav, Grynmessinglav, Vanlig messinglav, Gullroselav og Hoderosettlav:

Storvrenge, Snømållav, Glatt navlelav,Vanlig navlelav og Lys navlelav:

Papirlav, Stiftsteinlav, Randkvistlav, Furustokklav og Vanlig kruslav:

Gul stokklav, Grønnever, Einerlav, Småmessinglav og Kystnavlelav:

Klubbebrunlav, Skålskjærgårdslav, Osperosettlav, Gul steinlav og Vanlig rabbelav:

Brun blæreglye, Filthinnelav, Papirnever, Sølvnever og Bred fingernever:

Stiftnavlelav, Smånever, Raudberglav, Rimnavlelav og Vardelav:

Gulskinn:                                             

             

Tilbake

Til bildeserie

Til startsiden

 

Foto: Kjell Tore Vogsland