Tovinger mm:

Siden er ikke satt opp systematisert. Foreløpig bare sortert "i grove trekk". Dette er en amatørside, feil kan forekomme.Blomsterfluer:

Bildene under viser link til følgende; Gulhåret lykteblomsterflue,  Engdroneflue, Praktskogblomsterflue, Liten hageblomsterflue og Håret hageblomsterflue:


Stor kulehaleflue, Vanlig vedblomsterflue, Humleblomsterflue, Myrtigerflue og Gulfottreblomsterflue:


Gulneseskogblomsteflue, Vanlig solflue, Dødningehodeblomsterflue, Tobåndet vepseblomsterflue og Trebåndet skogblomsterflue:


Bueribbet markblomsterflue, Rettsnuteflue, Gulbåndet krattblomsterflue, Conops flavipes og Gul glassvingeblomsterflue: 


Hvitfotblomsterflue, Kølleflekket skogblomsterflue, Blank droneflue, Lundvedblomsterflue og Dobbeltbåndet blomsterflue:   


Sommerdroneflue, Liten droneflue, Stor droneflue, Vanlig hageblomsterflue og Sandkulehaleflue:  


Krumsnuteflue, Gulfotdroneflue, Mørk vinkelblomsterflue (?), Vanlig markblomsterflue og Mørkfotet buskblomsterflue:


Smalbåndet skogbrynflue, Hagedroneflue, Rødhalet råtevedblomsterflue, Lys lykteblomsterflue og Hvitbåndet humleblomsterflue:


Svartfottreblomsterflue, Stor gullhale, Firflekket galleblomsterflue:Stankelbein:

Bildene under viser link til følgende; Nephrotoma crocata, Myrstankelbein, Pedicia rivosa, Epiphragma ocellare og Nephrotoma appendiculata:  


Tipula varipennis, Kålstankelbein, Ctenophora pectinicornis og Tipula lunata:


Annet:

Bildene under viser link til følgende; Stor humleflue, Vintermygg, Gymnosoma rotundatum, Trypetoptera punctulata, og Tachina fera::


Neuroctena anilis, Spyflue, Kjøttflue, Gullflue og Stor fuglelusflue:Flekksnipeflue, Skogsnipeflue, Blinding, Regnklegg og Gråklegg:  


Kuklegg, Sarcophaga carnaria, Drymyza flaveola, Gulhåret gjødselflue og Blepharipa pratensis:


Calliphora vomitoria (?), Husflue, Empis borealis, Mesembrina mystacea og Acida cognata:


Symphoromyia crassicornis, Mesembrina meridiana, Svarthårrovflue, Sicus ferrugineus og Gulflekkamelhalsflue:


 
Uspesifisert:

   
 
 

        

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland