Bildene under viser link til følgende; Grågås, Kanadagås, Krikkand, Kvinand og "Ukjent":
 
Laksand, Siland, Stokkand, Toppand og Ærfugl:
 
 
Svanegås, Kortnebbgås, Sangsvane, Knoppsvane og Brunnakke:
 
kkand
Toppand
Toppskarv
Laksand
 
Kanadagås
Grågås
Siland
Gråhegre

Tilbake til Bildeserie

Tilbake til starsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland