Eremittfugl (Threskiornis solitarius):


Tidligere omtalt i familiegruppen dronter, da gjerne omtalt som "hvit dronte". Arten var ikke flyvedyktig, og hadde tilhold på Reunion i Det Indiske Hav (bilde over til høyre).
I utgangspunktet hadde den ingen naturlige fiender på øya, men menneskets overbeskatning førte til utryddelse. Det siste eksemplaret forsvant i år 1746.

Forskere har imidlertid slått fast at fuglen ikke var en dronte, men en ibiser. Dette skjedde tidlig på 2000-tallet. Eremittfuglen endret da sitt vitenskapelige navn fra Raphus solitarius til Threskiornis solitarius.

Artikkel

Tilbake

Til startsiden