Karminspinner (Tyria jacobaeae), svært sjelden sommerfugl som vanligvis har opphold rundt Oslofjorden. Rødlistekategori EN, sterkt truet. Her fotografert i Drangedal / Telemark, 11. juni 2011. 

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland