Mursennep (Diplotaxis muralis), sjelden og rødlistet plante (Kragerø 28. august 2008)

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland