Hvit tigerspinner (Spilosoma urticae) - Arten er sjelden og rødlistet, kategori EN (sterkt truet, rapport 2010). Etter hva jeg kan se er dette første registrerte observasjon i Telemark. Bildene er tatt 24. juni 2012.


To dager senere, 27. juni, kom et nytt eksemplar på besøk. Denne gangen er hunnen markert med den karakteristiske svarte prikken på vingen.

Fotografert sammen med den langt mer vanlige Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda).

 

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland