Pene farger i vårskogen - Rødflekket perlemorvinge (Boloria euphrosyne), 30. mai 2012.

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland