Brungult neslefly (Abrostola triplasia). Meget sjelden sommerfugl, rødlistekategori EN - sterkt truet. Arten ble ikke observert i landet mellom 1970 og 2000, i etterkant har den blitt påvist langs kysten. I dette tilfellet dukket den opp i Drangedal / Telemark, 4. juli 2012.   

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland