Bøkesigdvinge (Watsonalla cultraria), en hann. Sjelden og rødlistet - funnet i Norge første gang i 1989, senere kun fåtallige observasjoner. Bildene er fra Larvik / Vestfold, 12. mai 2012.

 

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland