Dette er en av de mest eksklusive sommerfuglene jeg har avbildet. Navnet er Agonopterix alstromeriana, den er bare registret tre ganger tidligere
her i landet (Vest-Agder i 1982 og 1991, Rogaland i  2010). I tillegg er arten kjent for å oppholde seg på havstrender o.l. - hva som gjorde at dette
eksemplaret hadde forvillet seg inn i Drangedals dype skoger, forblir et mysterium.

Bildene er tatt 7. mai 2011. Rødlistekategori VU (sårbar).  

 

Tilbake

Foto: Kjell Tore Vogsland