Agonopterix alstromeriana:

Denne lille sommerfuglen er blant de mest eksklusive artene jeg har avbildet. Før disse bildene ble tatt, var arten kun registrert tre ganger tidligere i Norge. Vest-Agder i 1982 og 1991, Rogaland i 2010.

Agopterix alstromeriana:


Sommerfuglen betegnes som relativt liten, vingebredden er mellom 17 og 19 millimeter. Arten er kjent for kun å oppholde seg ved kyst/havstrender, pluss sumpområder tilknyttet strandlinjen. Vertsplanten er giftkjeks, som opptrer sjeldent og tilfeldig her i landet. Hvordan dette eksemplaret forvillet seg til en lysfelle i Drangedal, forblir derfor et mysterium.

Artens næringsplante; Giftkjeks (Conium maculatum) - foto: Wikipedia:Bildene av sommerfuglen er tatt 7. mai 2011. Rødlistekategori for arten er VU, "sårbar".

Agonopterix alstromeriane (som mangler norsk navn) tilhører familiegruppen flatmøll (Depressariidae).