Astrid Marie Vogsland (05.01 1907 - 08.07.2001) ble født på Upsal/Drangedal.

Hun giftet seg med Knut Vogsland 23. desember 1928, og fikk seks barn. Bildene viser ulike livsfaser:


Ved folketellingen 1910 finner vi følgende sammensetning på Upsal:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  

Ole Andersen
hf g gaardbruker (selveier) 15.10.1884 t
Anne Halvorsdatter hm g gaardmandskone 06.09.1888 t
Astri Marie Olsdatter d ug d 05.01.1907 t
Halvard Olsen s ug s 07.03.1910 t
Ingeborg Olsdatter fl ug skolebarn 04.01.1900 Skien
Gunhild Halvorsdatter hm ug hus og fjøsstel 13.05.1854 Sanikedal
Herman Olsen Wang s ug skogarbeider 26.11.1891 Danmark (Jylland)

Bildene under viser Astrid's foreldre, Anne og Olav. Som unge, og gamle:
 

Anne og Olav giftet seg 11. november 1906. Hun var fra Dale i øvre Tørdal, datter til Asborg Lone og Halvor Gudbrans. Asborg ble født i 1864, døde 1943. Halvor levde ikke lenge,
fra 1865 til 1891. Etter at hun ble enke, giftet hun seg igjen med Knut Dale (under Asborg og Halvor):
 

Under vises Annes besteforeldre - Mari Haraldsdatter (1840-1889) og Tor H. Homleid (1833-1916): Disse var mine tipp-tipp oldeforeldre, foreldre til Asborg (over):


Olav Upsals forfedre, Marie og Anders:


Maries far Harald Haraldsen Kaasa (under) levde fra 1814 til 1912. Han var oldefar til hovedpersonen på denne siden, Astrid Vogsland. Haralds far ble drept i 1814,
da var han i tjeneste som grensevakt mot Sverige. Kona het Anne Kirstine Evensdatter, født i 1830:


Bildet under viser foreldre til Anders' Olsen. Ole Andersen Vasenden (1838-1912) og Anne Oline Gundersdatter (1837-1909):


Tilbake til slektsiden

Tilbake til startsiden

 


                    


  

 

 

 

 

 

 •  

   

   

   

   

   

   

  Tekst: Kjell Tore Vogsland