Knut Vogsland levde fra 28. mars 1902 til 31. mars 1964.

Sine første år bodde han på Vogsland (oppistua) / Tørdal, men han giftet seg med Astrid Upsal 23. desember 1928.

Ulike livsstadier; første bilde 18 år - det siste 61:


Ved folketellingen året 1910 finner vi følgende sammensetning på Vogsland (Vaagsland) - Knut vises midt i søskenflokken:  

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
 
Andreas Halvorsen
hf g gaardbruker (selveier) 26.06.1868 t
Mari Stenersdatter hm g gaardmandskone 12.08.1870 t
Halvor Andreassen s ug søn gaardsarb. 18.02.1894 t
Sigrid Andreasdatter d ug Datter husstel, kreaturstel 22.09.1895 t
Steinar Andreassen s ug søn 15.11.1897 t
Per Andreassen s ug søn 21.01.1900 t
Knut Andreassen s ug søn 06.03.1902 t
Tone Andreasdatter d ug datter 06.10.1904 t
Anne Andreasdatter. d ug datter 21.11.1906 t
Tone Andreasdatter føderaads. e føderaadsenke 1838 t
Kari Stenersdatter tj ug syerske, husbestyrerinde 10.12.1872 t
Jon Persen hf ug vedhugger 05.11.1844 t
Knut's foreldre het Mari Vrålstad og Andreas Vogsland. De ble født/døde henholdsvis 1870 - 1911 og 1868 - 1928.  Andreas var født og oppvokst på Vogsland, giftet seg med Mari i 1893. Sammen fikk de syv barn. Mari døde som 40-åring, da giftet Andreas seg med søsteren hennes, Kari.

Mari og Andreas:


Foreldrene til Knut's mor het Siri Jørgensdatter og Steinar Vrålstad. De giftet seg 1. juni 1868, og fikk fem barn.  Bildene under viser Siri (Sigrid) og Steinar (født henholdsvis 1847 og 1842):


Under ser vi Thone Andersdatter, levde fra 1838 til 1911 (?). Hun giftet seg med Halvor P. Vogsland  (1813-1831). Sammen hadde de fire barn, et av disse var Andreas, bilder over:


Oppistua/Vogsland år 1926 og 1990. Siste bilde viser riving av huset:


Skolebilde av Knut A. Vogsland, ukjent år. Siste bilder viser signatur på kubbestol og bjelke:


Tilbake til slektsiden

Tilbake til startsiden


   

     
 
 

S
        

    

 

 

 

 


       

 

 

                            

 

 

 

.

 

 

 

 
 

 

Tekst: Kjell Tore Vogsland